Ogólne Warunki Handlowe  
 

Ogólne warunki handlowe

Istnieje możliwość zawarcia umowy kupna w języku polskim, niemieckim i angielskim.
Strona internetowa jest dostępna pod adresami www.garnerwharf.co.uk, oraz www.garnerwharf.com, 

Ogólne warunki handlowe określają zasady dokonywania zakupu towarów poprzez stronę internetową pod adresami www.garnerwharf.co.uk lub www.garnerwharf.com . Poniższe Ogólne Warunki Handlowe są podstawą wszystkich dostaw i świadczeń firmy Garner Wharf wobec konsumentów. Odstępstwa od umowy i/lub uzupełniające uzgodnienia wymagają wyraźnej pisemnej zgody Garner Wharf. Zgoda przesłana za pomocą wiadomości mailowej traktowana jest jako wystarczająca.

Oferty i zawarcie umów.

Wszystkie oferty zawarte na stronie internetowej Garner Wharf są wiążące. Możliwe są drobne odstępstwa i nieznaczne zmiany techniczne wobec naszych rysunków. W szczególności zastrzega się różnice kolorystyczne i układów słojów w przypadku płyt, w tym drewnianych, lakierowanych oraz innych materiałów odzwierciedlonych na rysunkach.

Umowa dochodzi do skutku kiedy Klient zakończy proces zamówienia na stronie internetowej Garner Wharf i dokona  żądanej kwoty na konto Pay Pall.

 

Podczas składania zamówienia klient podaje:

Imię

Nazwisko

e-mail

Adres do wysyłki mebli